Suoraan sisältöön

Lastensuojelun sijoitukset läheisverkostoon

Lastensuojelulaki edellyttää lapsen läheisverkoston kartoittamista, jos lapsi joudutaan sijoittamaan kodin ulkopuolelle.

Lähtökohtana on, että kaikilla läheisverkostoon sijoitetuilla lapsilla tulee olla voimassaoleva päätös ja asiakassuunnitelma.

Kun lapsi on sijoitettuna väliaikaisesti sukulais- tai läheisverkostoon perheelle maksetaan kulukorvausta lapsen iän mukaan.

Kun lapsi on huostaan otettu ja sijoitettu sukulais- tai lähiverkostoon perheelle maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta lapsen iän mukaan.

Huostaan otetulle ja läheisverkostoon sijoitetulle lapselle ja hänen perheelleen sekä sijaisperheelle annetaan Perhehoitoon kuuluvat palvelut.

Käytön edellytykset:

Lapsen huostaanottoon ja sijoitukseen kodin ulkopuolelle perhe- tai laitoshoitoon tai muulla tavoin järjestettyyn hoitoon esim. läheisverkostoon, turvaudutaan vain kun
- avohuollon toimenpiteet eivät ole riittäviä tai mahdollisia
- puutteet lapsen huolenpidossa vakavasti vaarantavat lapsen terveyden tai kehityksen
- lapsen oma käyttäytyminen, esim. päihteidenkäyttö tai rikokset, vaarantavat hänen hyvinvointinsa ja
- sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »