Suoraan sisältöön

Monisairaiden palveluasuminen

Asukkaat asuvat 1-2 hengen kalustetuissa huoneissa, joihin voi tuoda myös omia kalusteita ja esineitä. Asumisajat kestävät pääsääntöisesti useita vuosia.

Palveluasumisen keinoin pyritään tukemaan asukkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tärkeänä pidetään, että palveluasuminen tuo asukkaan elämään turvallisuutta ja pysyvyyttä. Hän kokee olevansa hyväksytty ja annettu palvelu on ammattitaitoista ja ottaa huomioon asukkaiden erilaiset tarpeet. Tärkeää on saada elämän perusasiat kuten säännöllinen ravinto ja lepo, itsestä ja terveydestä huolehtiminen sekä raha-asiat mahdollisimman hyvään ja toimivaan kuntoon. Toiminnallisten periaatteiden ja puitteiden lisäksi henkilökunta on osaavaa ja kouluttautuu uusien haasteiden mukaisesti.

Palveluasumisessa on tarjolla virike- ja harrastemahdollisuuksia kuten esim. retkiä, juhlia, merkkipäivän viettoa, vierailuja, kuntosalitoimintaa, monipuolista työtoimintaa, lehtien ja kirjojen lukemista, elokuvien katselua sekä erilaisten tapahtuminen seurantaa.

Pitkäaikaisen palveluasumisen perusmaksu on
ryhmäkodeissa 74,20 e/kk
erillisissä asunnoissa 50 e/kk
Asiakkaalle jää käyttövaroja vähintään 254 e kuukaudessa.

Käytön edellytykset:

Monisairaat alle 65-vuotiaat henkilöt, joilla voi olla esimerkiksi fyysisiä ja psyykkisiä toimintarajoitteita, somaattisia sairauksia tai päihdetaustaa, ja jotka tarvitsevat tukea ja hoivaa arkitoimissa kuten esim. peseytymisissä, ruokailussa, lääkityksessä, asioiden sekä kodin hoidossa.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »