Suoraan sisältöön

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu oppilaiden terveydenhoito, terveysneuvonta, erikoistutkimuksiin ohjaaminen ja koulujen terveydellisten olojen valvonta.

Tehtävät
- oppilaiden terveydenhoito
- terveysneuvonta
- lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen
- koulujen terveydellisten olojen valvonta

Koulutapaturmien ensiavusta huolehditaan yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa, mutta sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon

Kouluterveydenhuollon lakisääteisen hammashuollon järjestäminen on sosiaali- ja terveystoimen suun terveydenhuollon vastuulla.

Kouluterveydenhuollolla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lasten ja nuorten terveyskäyttäytymiseen sekä perheiden tukemiseen, sillä se tavoittaa lähes kaikki lasten ja nuorten ikäluokat. Kouluterveydenhuolto edistää koko koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia ja terveyttä sekä toimii oppilashuollossa moniammatillisesti ja perhekeskeisesti varhaisen puuttumisen periaatteella. Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolatoiminnasta alkanutta hyvää yhteistyötä perheiden kanssa.

Käytön edellytykset:

Koululaiset

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

 <    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    >   

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »