Suoraan sisältöön

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset, 2. luokka

Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus sisältää oppilaan terveyden, kasvun ja hyvinvoinnin seurannan ja arvioinnin. Terveystarkastuksessa selvitetään lapsen mielialaa, koulutyöstä ja arjesta selviytymistä sekä sosiaalisia suhteita. Pituuden ja painon mittauksen, kasvun arvioinnin ja haastattelun yhteydessä arvioidaan myös lapsen muita mahdollisia fyysisiä tai kehityksellisiä pulmia; tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä. Puberteettikehitys arvioidaan. Terveysneuvonnan keinoin edistetään lapsen terveyttä sekä vahvistetaan ja tuetaan lapsen ja perheen voimavaroja. Tarvittaessa tehdään yksilöllinen hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma yhdessä lapsen tai hänen perheensä kanssa tai tarkistetaan aikaisemmin tehtyä suunnitelmaa.

Käytön edellytykset:

Koululaiset

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »