Suoraan sisältöön

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset, 6. luokka

Terveydenhoitajan tekemä nivelvaiheen terveystarkastus sisältää oppilaan terveyden, kasvun ja hyvinvoinnin seurannan ja arvioinnin. Terveystarkastuksessa selvitetään lapsen mielialaa, koulutyöstä ja arjesta selviytymistä sekä sosiaalisia suhteita.

Pituuden ja painon mittauksen, kasvun arvioinnin ja haastattelun yhteydessä arvioidaan myös lapsen muita mahdollisia fyysisiä tai kehityksellisiä pulmia; tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä. Ryhti tarkastetaan. Tiedot puberteettikehityksestä mm. mahdollisesta kuukautisten alkamisesta kirjataan. Seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista keskustellaan tilanteen mukaan lapsen kanssa kahden kesken.

Terveysneuvonnan keinoin edistetään lapsen terveyttä sekä vahvistetaan ja tuetaan lapsen ja perheen voimavaroja. Päivitetään yksilöllinen hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma yhdessä lapsen tai hänen perheensä kanssa. Terveydenhoitaja huolehtii, että lapsen terveystiedot ovat ajan tasalla ja vastaa tietojen siirtymisestä yläkoulun terveydenhoitajalle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa.

Muita luokkia

Starttiluokka: 1. luokan laaja terveystarkastus. Starttiluokalla selvitetään moniammatillisen työryhmän toimesta tukitoimien jatkotarve ja opetuksen järjestäjä arvioi lapsen tulevan koulumuodon.

Valmistava luokka: Noudatetaan luokka-asteen mukaista terveystarkastusohjelmaa.

Muut erityisoppilaat (pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat, monimuoto-, EHA-tai kotiopetuksessa olevat ym.): Noudatetaan luokka-asteen mukaista terveystarkastusohjelmaa.

Käytön edellytykset:

Koululaiset

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:


Suomeksi | In English »