Suoraan sisältöön

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset, 9. luokka

Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus sisältää oppilaan terveyden, kasvun ja hyvinvoinnin seurannan ja arvioinnin. Selvitetään nuoren hyvinvointia ja elinoloja keskustelemalla mielialasta, opiskelun ja arjen sujumisesta sekä sosiaalisista suhteista. Kiinnitetään huomio nuoren vahvuuksiin ja voimavaroihin. Lisäksi käsitellään ikävaiheelle tyypillisiä asioita, kuten nuoren seksuaaliterveyteen ja mahdolliseen seurusteluun liittyvät kysymykset tai mahdolliset päihdekokeilut ja päihteiden käyttö.

Lisäksi terveystarkastuksessa tutkitaan nuoren fyysistä vointia. Pituuden ja painon mittauksen, kasvun arvioinnin ja haastattelun yhteydessä arvioidaan myös nuoren muita mahdollisia fyysisiä tai kehityksellisiä pulmia; tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä. Terveydentilaa on tärkeä arvioida myös jatko-opinnoista selviytymisen kannalta. Tarkistetaan rokotusohjelma ja annetaan puuttuvat rokotteet, tulostetaan rokotuskortti oppilaalle. Terveys- ja hyvinvointisuunnitelma päivitetään ja tehdään jatkosuunnitelma terveyden- ja toimintakyvyn edistämiseksi. Huomioidaan siirtovaiheessa keskeneräiset asiat, otetaan yhteyttä vanhempiin seurattavista asioista.

Linkki lomakkeisiin löytyy oikeasta palkista.

Käytön edellytykset:

Koululaiset

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »