Suoraan sisältöön

Kouluterveydenhuollon terveysneuvonta

Terveysneuvonnalla tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilöstön toimintaa, jossa lasten, nuorten ja heidän kehitysympäristöjensä hyvinvointia tuetaan suunnitelmallisella terveyslähtöisellä vuorovaikutuksella ja viestinnällä yksilö-, ryhmä- ja väestötasoilla.

Terveysneuvontaa toteutetaan yksilöllisen tarpeen ja kehitysvaiheen mukaisesti yhteistyössä yksilön ja perheen kanssa siten, että se tukee tiedon soveltamista käytäntöön ja vastuun ottamista omasta terveydestä.

Terveysneuvonnassa huomioidaan koulun opetussuunnitelman mukaiset eri-ikäisten oppilaiden terveysneuvonnan osa-alueet yhteistyössä opettajien kanssa. Terveysneuvonnassa käsitellään koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveyden edistämisen painopistealueita:

Mielenterveyden edistäminen
Päihteiden käytön ennaltaehkäisy
Seksuaaliterveyden edistäminen
Ylipainon ennaltaehkäisy
Koulukiusaamisen ja fyysisen uhan varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen
Koululaisten ja opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisy

Lisäksi käsitellään eri luokka-asteiden terveystarkastusohjelman mukaisia painopistealueita.

Terveysneuvonnan tukena käytettävän ja jaettavan ohjausaineiston tuotannossa ja valinnassa noudatetaan seuraavia kriteerejä:

Aineisto on ajantasaista
Aineisto pohjautuu näyttöön perustuvaan tietoon
Palvelujen käyttäjien äidinkieli, moninaisuus ja kulttuuri on huomioitu
Aineisto on puolueetonta
Aineisto on kaikkien saatavissa esteettömästi

Käytön edellytykset:

Koululaiset

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »