Suoraan sisältöön

Epidemiologinen toiminta

Epidemiologinen toiminta hoitaa Helsingin kaupungin alueella tartuntatautiepidemioita sekä antaa tartuntatauteihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Terveysasemat ohjaavat tarvittaessa ottamaan yhteyttä Epidemiologiseen toimintaan.

Epidemiologinen toiminta seuraa Helsingin tartuntatautitilannetta ja vastaa tartuntatautien kuntatason valvonnasta ja torjuntavalmiudesta yleisvaarallisten ja ilmoitettavien tartuntatautien osalta yhteistyössä HUS-sairaanhoitopiirin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Tartuntatauti-ilmoitukset lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ilmoituksessa olevaan osoitteeseen.

Epidemiologinen toiminta hoitaa yleisvaarallista tartuntatautia sairastavien potilaiden ja yleisvaarallisille tartuntataudeille altistuneiden seurantaa tartuntatautilain velvoittamana. Epidemiologinen toiminta tekee työstäpidätysesitykset sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä virka-apupyynnöt.

Epidemiologinen toiminta tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyöryhmässä vastaten omalta osaltaan ruokamyrkytys- ja vesiepidemioiden valvonnasta ja hoidosta.

Käytön edellytykset:

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »