Suoraan sisältöön

Kotimainen adoptioneuvonta

Kotimaisen adoptioneuvonnan teemat ovat mm. oma lapsuus, biologinen lapsettomuus ja parisuhde sekä kasvatuskyvyt. Myös terveyteen ja taustaan liittyvät asiat käydään perusteellisesti läpi. Lisäksi hakijoiden kanssa pohditaan heidän valmiuksiaan tukea adoptiolapsen yhteydenpitoa biologisiin vanhempiin (Adoptiolaki 8 luku, 58-64§).

Kotimainen adoptioneuvonta kestää n. vuoden ja neuvonnan lopuksi sosiaalityöntekijä kirjoittaa kotiselvityksen, joka liitettään hakijoiden adoptiolupahakemukseen. Adoptiolupa haetaan adoptiolautakunnasta. Kotiselvityksessä sosiaalityöntekijän on otettava kantaa siihen, suositteleeko hän hakijoita adoptiovanhemmiksi. Lupa on voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen siihen voidaan hakea jatkoa.

Helsingin kaupungin kautta sijoitetaan noin 1-5 adoptiolasta vuodessa. Lapset ovat pääasiassa vauvaikäisiä. Odotusaikaa on vaikea arvioida ja kotimaista adoptiota harkitsevien on varauduttava siihen, että odotusaika on pitkä. Tässä on hyvä huomioida se, että vanhemman ja lapsen välinen ikäero ei saa olla yli 45 vuotta.

Adoption sijoitusvaiheessa lapsen etu on aina ensisijainen, joten lasta ei välttämättä sijoiteta pisimpään odottaneeseen perheeseen, vaan juuri tälle lapselle sopivaan perheeseen. Sijoitukseen vaikuttaa mm. lapsen terveys ja/tai etninen tausta. Adoptiolain mukaan lapsi on sijoitettava ensisijaisesti adoptioperheeseen, jossa on kaksi vanhempaa. Myös biologisen vanhemman mahdolliset toivomukset vaikuttavat adoptioperheen valintaan. Lapsen biologisella vanhemmalla on lapsen syntymän jälkeen lakisääteinen kahdeksan viikon harkinta-aika. Lapsi sijoitetaan harkinta-ajaksi vastaanottoperheeseen. Tulevat adoptiovanhemmat saavat tiedon heille tulossa olevasta vauvasta vasta harkinta-ajan päätyttyä. Adoptio vahvistetaan muutaman kuukauden sisällä sijoituksesta. Adoption vahvistamista haetaan käräjäoikeudesta.

Lisätietoa kotimaisesta adoptiosta: Kotimainen adoptio, Opas syntymävanhemmille

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »