Suoraan sisältöön

Kansainvälinen adoptioneuvonta

Kansainvälisen adoptioneuvonnan tarkoitus on valmentaa hakijoita tulevaan adoptiovanhemmuuteen ja samalla arvioida onko heillä valmiuksia ryhtyä adoptiovanhemmiksi.

Neuvonnan aikana hakijoiden tulisi myös itse arvioida omia valmiuksiaan adoptiovanhemmiksi. Neuvonnan aikana käsitellään monia erilaisia teemoja, kuten hakijoiden motiivit, lapsuudenkokemukset, suhtautuminen biologiseen lapsettomuuteen ja kasvatusnäkemykset.

Tulevan lapsen terveydentila ja aikaisemmat kokemukset voivat tuottaa perheelle erilaisia haasteita ja ovat myös neuvonnan keskeisiä teemoja. Hakijoiden tulee valmistautua siihen, että adoption kautta tulevilla lapsilla voi olla jokin tiedossa oleva, tai vielä epäselvä, sairaus tai vamma. Lapsi voi myös olla kaltoinkohdeltu tai muulla tavalla traumatisoitunut. Myös lapsen kulttuuritausta ja siihen liittyvät asiat vaativat pohdintaa ja ymmärrystä.

Neuvonnan aikana hakijoille suositellaan osallistumista valmennuskurssille ja erilaisiin adoptioaiheisiin seminaareihin. Neuvonnan lopuksi sosiaalityöntekijä kirjoittaa kotiselvityksen. Kotiselvityksessä sosiaalityöntekijän on otettava kantaa siihen, suositteleeko hän hakijoita adoptiovanhemmiksi ja perustella kannanottoaan. Kotiselvitys lähetetään hakijoiden valitsemalle palvelunantajalle ja liitetään hakijoiden adoptiolupahakemukseen.

Adoptiolupa haetaan adoptiolautakunnasta. Adoptiolautakunnan lupa on voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen siihen voidaan hakea jatkoa. Jatkolupaa varten hakijat tapaavat sosiaalityöntekijän uudelleen. Sosiaalityöntekijä laatii lisäselvityksen, joka liitetään jatkolupahakemukseen.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska »