Suoraan sisältöön

Ikääntyneiden palveluasuminen

Palveluasumisessa asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan asiakkaan henkilökohtaisesti tarvitsemista palveluista. Palveluja ovat mm. ateriat, vaatteiden huolto, siivous, turvapalvelu, virkistystoiminta, asiointiapu, perushoito sekä terveyden- ja sairaanhoito.

Asiakasmaksun lisäksi asiakas maksaa esimerkiksi asumisesta, aterioista ja turvapalveluista. Maksu määräytyy asiakkaan käyttämien palvelujen sekä asiakkaan nettotulojen mukaan.

Pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään myös yksityisten palveluntuottajien palvelutaloissa ostopalveluna ja palvelusetelillä.

Uudet asiakkaat hakevat palveluja soittamalla Seniori-info -puhelinneuvontaan.

Käytön edellytykset:

Tarvittava hoito pyritään aina ensisijaisesti järjestämään asiakkaan yksityiskodissa kotihoidon ja muiden avopalvelujen turvin. Ympärivuorokautista hoitopaikkaa ei voida myöntää, jos avopalveluja ei ole ollut monipuolisesti käytössä.

Maksujen määräytymistä varten asiakas antaa tiedot tuloista ja varallisuudesta.

Palvelu on tarkoitettu iäkkäille ja alle 65-vuotiaille monisairaille henkilöille.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »