Suoraan sisältöön

Kontaktimateriaalit

Toimijan, joka saattaa markkinoille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita, on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta.

Ilmoitus tehdään toimipaikan sijaintikunnan valvontaviranomaiselle. Jos toimijalla on toimintaa useilla paikkakunnilla, lähetetään ilmoitus kunkin sijaintikunnan viranomaiselle erikseen.

Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat:

- kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat
- varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat
- kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat (ei vähittäiskauppa)
- kontaktimateriaalien sisämarkkinatuontia EU-alueelta tai tuontia EU-alueen ulkopuolelta harjoittavat toimijat ja vastaavat vientiä harjoittavat toimijat.

Peruste: Elintarvikelaki (297/2021).

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »