Suoraan sisältöön

Lapsen (0 - 6-v.) toimintaterapia-arvio Helsingissä

Lasten toimintaterapian neuvontapuhelin 09 3102 0823, suomenkielisille keskiviikkoisin klo 13-14 ja ruotsinkielisille perjantaisin klo 13-14.

Miksi lapsi saa lähetteen toimintaterapian arvioon?

Useimmiten lähete tehdään silloin, kun lapsen laajemmassa neuvolatarkastuksessa on ilmennyt lapsen kehitykseen liittyviä asioita, jotka vaativat tarkempaa selvittelyä toimintaterapeutin vastaanotolla. Lapsen perheessä, päiväkodissa tai esim. psykologin tutkimuksissa heränneen huolen perusteella on myös mahdollista päästä neuvolan kautta toimintaterapia-arvioon. Lähetteen tekemiseen vaaditaan kaikissa tapauksissa perheen suostumus.

Kuka tekee lähetteen?

Lähetteen lapsen toimintaterapia-arvioon Helsingissä voi tehdä neuvolan terveydenhoitaja tai lääkäri. Myös muilla erityistyöntekijöillä (puheterapeutti, fysioterapeutti tai neuvolapsykologi) on mahdollisuus lähetteen tekemiseen. Myös varhaiskasvatuksen kiertävät erityisopettajat voivat tehdä lähetealoitteen toimintaterapeutille.

Montako tapaamista tarvitaan?

Lapsen iän, jaksamisen tai pulmien laadun mukaan tapaamisia on yleensä 2-3. Arviointitapaaminen kestää yleensä n. 1-1,5 h. Tarvittaessa toimintaterapeutti voi vanhempien luvalla soittaa tai tehdä havainnointikäynnin lapsen päiväkotiin tai olla yhteydessä muihin lasta hoitaviin tahoihin.

Mitä arviointitapaamisissa tehdään?

Lasten toimintaterapia-arvioinnissa kartoitetaan lapsen kehityksen eri osa-alueita. Näitä ovat mm. karkea- ja hienomotoriikka, näönvarainen hahmottaminen ja aistitiedon käsittely. Menetelminä käytetään taitoja ja valmiuksia arvioivia testejä ja tehtäviä sekä mm. havainnointia.

Lapsen vanhemman tai lapsen hyvin tuntevan aikuisen on tärkeää olla läsnä ensimmäisellä tapaamisella, jotta toimintaterapeutti saa haastatellen tietoa lapsen tilanteesta sekä kehityksen etenemisestä. Myöhemmillä tapaamisilla lapsi toimii kahdestaan toimintaterapeutin kanssa, jolloin lasta voi olla saattamassa muukin hänelle läheinen ihminen.

Toimintaterapeutilla on vaitiolovelvollisuus lapsen kaikissa asioissa. Yhteistyö mm. päiväkodin kanssa tapahtuu vanhempien luvalla. Terapeutti tekee arvioinnista lausunnon, jonka hän toimittaa perheelle yleensä arviointipalautteen antamisen yhteydessä.

Milloin arviointi tapahtuu?

Toimintaterapia-arvioon kutsutaan puhelimitse tai kirjeellä. Toimintaterapia-arvioiden tekeminen tapahtuu yleensä klo 8-16 välillä.

Mihin arviointi johtaa?

Toimintaterapia-arvioinnin jälkeen lapsen prosessi etenee jollakin seuraavista tavoista:

1. Toimintaterapeutti voi todeta lapsen taitojen olevan ikätasolla, jolloin jatkotoimenpiteitä ei tarvita.

2. Toimintaterapeutti voi antaa perheelle kotiohjeita taitojen harjoitteluun ja tapaa lasta myöhemmin ns. seurantakäynnillä.

3. Toimintaterapeutti voi suositella lapselle toimintaterapiakuntoutusta. Kuntoutusjaksoja toteuttvat terapeutit ovat yksityisiä palveluntuottajia, joilla on Helsingin kaupungin kanssa voimassa oleva sopimus. Tällöin lapsi saa Helsingin kaupungilta palvelusetelin kuntoutusjaksolle.

4. Toimintaterapeutti voi suositella lisätutkimuksia erikoissairaanhoidossa tai esim. puheterapeutin, fysioterapeutin tai neuvolapsykologin luona.

Kuka etsii lapselle kuntouttavan toimintaterapeutin?

Perhe etsii ja valitsee kuntouttavan terapeutin kaupungin sopimuskumppaneista ja sopii käytännön järjestelyistä terapeutin/yrityksen kanssa. Sopimuskumppanit löytyvät Parasta palvelua -sivustolta. Perhe saa kotiin palvelusetelin ja toimintaohjeen.

Minkä pituisia terapiajaksot voivat olla?

Terapiajakson pituus ja tavoitteet määritellään aina lapsen pulmien ja tarpeen perusteella. Tavoitteista keskustellaan perheen kanssa. Jaksot toteutuvat yleensä melko tiiviinä ja tämä vaatii perheeltä sitoutumista ja mahdollisuutta kuljettaa lasta arkisin ja yleensä virka-aikana toimintaterapeutin vastaanotolle. Jakso saattaa sisältää myös ns. ohjauskäyntejä, jolloin perhe sopii terapeutin kanssa tapaamisia esim. kotiin tai päiväkotiin.

Käytön edellytykset:

Vaatii lähetteen. Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »