Suoraan sisältöön

Lastenneuvolapalvelut

Lastenneuvonnan tavoitteena on turvata jokaisen lapsen paras mahdollinen terveys ja tukea vanhemmuutta ja parisuhdetta, jotta lapsella olisi mahdollisimman hyvät edellytykset kasvuun ja terveeseen kehitykseen.

Lasten terveysneuvonnan määräaikaistarkastusohjelma

Lasten terveysneuvontaa tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Vastaanottokäyntien ja kotikäyntien määrät vaihtelevat lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Vastaanottoajan voi varata sähköisen asioinnin tai keskitetyn puhelinpalvelun kautta omasta neuvolasta.

Laajat terveystarkastukset

Laajoissa terveystarkastuksissa huomioidaan koko perheen terveys ja hyvinvointi. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä tarkastus. Lastenneuvolassa laajoja terveystarkastuksia on kolme ja ne ovat 4 kuukauden,
18 kuukauden ja 4-vuotiaan lapsen neuvolatarkastukset. Tarkastukseen kutsutaan mukaan molemmat vanhemmat. Vanhempien toivotaan valmistautuvan laajaan terveystarkastukseen pohtimalla omia elintapojaan, päihteiden käyttöään ja arjen voimavarojaan etukäteen kotona. Vastaanotoilla vanhemmat voivat ottaa puheeksi itselleen tärkeitä asioita.

Lapsen ollessa 4 kuukauden ikäinen
Vauvaperheen arjen voimavarat -lomake
Päihdekysely

Lapsen ollessa 18 kuukauden ikäinen
Pikkulapsiperheen arjen voimavarat -lomake
Päihdekysely

Lapsen ollessa 4-vuotias
Päihdekysely

Suun terveys
Lapsen suun terveyden tarkastus on 1-, 3- ja 5-vuotiaana, joko hammashoitajan tai suuhygienistin vastaanotolla. Terveydenhoitaja tekee lapsen suun terveydentilan arvion lapsen 2-vuotistarkastuksessa.

Käytön edellytykset:

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »

JAA