Suoraan sisältöön

Purkamislupa ja -ilmoitus

Tarvitset rakennuksen purkamiseen luvan asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten. Purkamislupaa ei tarvita, jos voimassaoleva rakennuslupa edellyttää rakennuksen purkamista.

Voit purkaa rakennuksen ilman purkamislupaa pelkällä purkamisilmoituksella, jos rakennus on talousrakennus tai muu vähäinen rakennus, eikä se ole historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas.

Purkamisilmoitus täytyy tehdä viimeistään 30 päivää ennen purkamistyön aloittamista. Saatamme perustellusta syystä vaatia purkamisluvan hakemista ennen purkutyön aloittamista.

Purkamisluvan liitteeksi tarvitset

- valokuvat purettavasta rakennuksesta
- asemapiirustus tai karttaote, jossa on selkeästi esitetty purettava rakennus
- omistusoikeusselvitys tontista
- selvitys purkamistyön järjestämisestä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä
- selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta, lajittelusta ja käsittelystä sekä sijoituspaikasta
- selvitys terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä, jos hankkeeseen kuuluu tällaista jätettä
- asbesti- ja haitta-aineselvitys
- selvitys pilaantuneen maan käsittelystä, jos hankealueella on mahdollisesti pilaantunutta maaperää
- selvitys rakennukseen kohdistuvista mahdollisista rasitteista
- selvitys naapurien kuulemisesta, jos purettava rakennus sijaitsee tontin rajalla tai purkamisella on muuten vaikutus ympäristöön tai alueella sijaitseviin rasitteisiin


Purkamisilmoituksen liitteeksi tarvitset

- valokuvat purettavasta rakennuksesta
- asemapiirustus tai karttaote, jossa on selkeästi esitetty purettava rakennus
- selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta
- selvitys terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä, jos hankkeeseen kuuluu tällaista jätettä

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Asiointipalvelut:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala


Suomeksi