Suoraan sisältöön

Käyttötarkoituksen muutos

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos edellyttää aina rakennusvalvonnan lupaharkintaa. Pääsääntöisesti käyttötarkoitusten muutokset ovat rakennusluvanvaraisia hankkeita.

Muutosluvat haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelusta. Kun lupa on saatu, sen mukaiset muutostyöt tulee toteuttaa ja luvassa määrätyt katselmukset pitää, jotta tila voidaan hyväksyä uuteen käyttöön.

Tyypillisiä luvanvaraisia käyttötarkoituksen muutoksia ovat:
1. Muussa käytössä ollut huoneisto palautetaan asunnoiksi.
2. Muu tila muutetaan asuinkäyttöön.
3. Asunto otetaan toimistokäyttöön.
4. Myymälä muutetaan kahvila- tai ravintolakäyttöön tai kampaamoksi.
5. Muu tila muutetaan päiväkodiksi.

Rakennusluvan myöntämisen edellytyksiä arvioidaan tutkimalla, noudattaako muutoshanke asemakaavaa ja säädöksiä.

Asemakaavaan voi tutustua verkossa Helsingin karttapalvelussa.

Tärkeimmät muutoshankkeissa noudatettavat säädökset ovat Suomen rakentamismääräyskokoelma (asetukset), maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus. Säädökset saa muun muassa ympäristöministeriön verkkosivuilta.

Joissain muutoshankkeissa joudutaan harkitsemaan, voidaanko esimerkiksi esteettömyyttä koskevista säädöksistä poiketa. Vähäinen poikkeama harkitaan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Poikkeamien ollessa vähäistä suurempia harkitaan erillisen poikkeamispäätöksen tekoa.

Tarjoamme neuvontaa ja sujuvan rakennuslupahakemuksen käsittelyn. Katso myös sivu Ravintolat ja terassit.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Asiointipalvelut:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala


Suomeksi | På svenska »