Suoraan sisältöön

Lastensuojelun jälkihuollon sosiaalityö

Jälkihuollon sosiaalityö vastaa 16-vuotta täyttäneiden huostaanotettujen ja yli puoli vuotta sijoitettuna olleiden nuorten sosiaalityöstä sijaishuollon päättymisen jälkeen.  

Nuoren vastuusosiaalityöntekijä ohjaa nuoren jälkihuollon palvelujen pariin. Nuori voi ottaa myös itse yhteyttä jälkihuollon sosiaalityöhön palvelun aloittamiseksi.

Jälkihuolto alkaa yleensä sijoituksen päätyttyä, mutta sen voi aloittaa myöhemminkin.
Nuorella on oikeus jälkihuoltoon viisi vuotta sen jälkeen, kun hän on viimeksi ollut lastensuojelun asiakkaana tai kunnes nuori täyttää 25 vuotta. Tämänkään jälkeen nuorta ei jätetä ilman tukea, vaan sosiaalityöntekijä ohjaa hänet tarvittaessa käyttämään muita kunnan järjestämiä palveluja.

Jälkihuollon vastuusosiaalityöntekijä laatii nuoren kanssa yhdessä asiakassuunnitelman, jossa suunnitellaan nuoren tarvitsema tuki. Sosiaalityöntekijän lisäksi nuoren kanssa työskentelee tarvittaessa myös sosiaaliohjaaja. Jälkihuollon tuki voi olla esimerkiksi apua asunnon ja koulupaikan hankintaan, tukea asumiseen liittyviin taitoihin ja asioihin, apua erilaisten tukihakemusten ja raha-asioiden hoitamiseen, tukea työllistymiseen, tukea terveyteen liittyvissä asioissa sekä tukea itsenäiseen elämään. Jälkihuollon aikana nuoren on mahdollista saada myös taloudellista tukea opintoihin, jotta hänen ei tarvitse ottaa opintolainaa. Lisäksi hän voi saada taloudellisesta tukea harrastuksiin ja läheisten tapaamiseen.

Jälkihuollon ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön ovat tervetulleita myös nuorten läheiset ja verkosto esim. kotoa, koulusta ja terveydenhuollon palveluista. Jälkihuolto on vapaaehtoista: nuori ottaa vain sen tuen, mitä kokee tarvitsevansa.

Käytön edellytykset:

Jälkihuollon sosiaalityö vastaa 16-vuotta täyttäneiden huostaanotettujen ja yli puoli vuotta sijoitettuna olleiden nuorten sosiaalityöstä sijaishuollon päättymisen jälkeen.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | In English »