Suoraan sisältöön

Lastensuojelun jälkihuollon sosiaalityö

Jälkihuollon sosiaalityö vastaa 16-vuotta täyttäneiden huostaan otettujen nuorten sosiaalityöstä sijaishuollon päättymisen jälkeen.

Aikuistuvan nuoren elämässä asumisen, päivätoiminnan (esim. opiskelu,työ) ja riittävän toimeentulon järjestäminen ovat selviytymisen perusedellytyksiä. Yhteistyöhön ovat tervetulleita myös nuorten läheiset ja verkosto esim. kotoa, koulusta ja terveydenhuollon palveluista. Jälkihuolto on vapaaehtoista: otat vastaan sen tuen, mitä koet tarvitsevasi.

Jälkihuollon sosiaalityön tavoitteena on tukea asiakasta ja hänen verkostoaan sijoituksen päättymisen jälkeen. Jälkihuolto on lastensuojeluprosessin viimeinen vaihe, jolla pyritään turvaamaan lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa saavutetut myönteiset tulokset asiakkaan elämässä sekä helpottamaan kotiutumista tai nuoren itsenäistymistä.

Jälkihuollon järjestäminen ja sisältö perustuvat lapsen tai nuoren kanssa laadittavaan kirjalliseen jälkihuoltosuunnitelmaan. Jälkihuollon asiakassuunnitelmassa määritellään lapsen tai nuoren tuen tarpeet sekä tukemiseksi tarvittavat palvelut ja tukitoimet. Täysi-ikäiselle nuorelle tukea annetaan yksilöllisen tilanteen ja suostumuksen mukaisesti. Palvelua kehitetään yhdessä asiakasnuorten kanssa.

Käytön edellytykset:

Jälkihuollon sosiaalityön asiakkaita ovat 16-20 -vuotiaat nuoret. He ohjautuvat palveluun lastensuojelun sosiaalityöntekijän lähettämän asiakassuunnitelman kautta tai ottamalla itse yhteyttä jälkihuollon sosiaalityöhön.

Sijoitetulla nuorella on oikeus jälkihuoltoon viisi vuotta sen jälkeen, kun hän on viimeksi ollut lastensuojelun asiakkaana tai kunnes nuori täyttää 21 vuotta. Tämänkään jälkeen itsenäistyvää nuorta ei jätetä ilman tukea, vaan sosiaalityöntekijä ohjaa hänet tarvittaessa käyttämään muita kunnan järjestämiä palveluja.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | In English »

JAA