Suoraan sisältöön

Maalämpökaivojen rakennettavuusselvitys, tilaaminen

Maalämpökaivojen rakennettavuusselvitys on tehtävä ennen toimenpideluvan hakemista.

Lämmönkeruuputkiston poraamisen edellytykset tulee etukäteen selvittää maalämpökaivon rakennettavuusselvityksen avulla.

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys kieltää maalämpökaivojen poraamisen tärkeillä pohjavesialueilla. Myös kohteen alla olevat tunnelit ja tunnelivaraukset voivat estää maalämpökaivon poraamisen.

Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys tilataan kaupungin johtotietopalvelusta. Tilauksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella tai käymällä johtotietopalvelun palvelupisteessä (Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu).

Selvitystä varten tarvitaan tiedot rakennettavista maalämpökaivoista. Hakemukseen tulee liittää suunnitelmakartta kaivojen sijoittelusta, tiedot kaivojen syvyyksistä sekä niiden mahdollisista kallistus- ja suuntakulmista.

Maalämpökaivoihin liittyen voidaan tehdä myös rakennettavuuteen liittyvä ennakkotiedustelu rakennettavuusselvityksen sähköisessä asioinnissa, jos kaivojen tarkka sijoittelu ei ole vielä tiedossa. Ennakkotiedustelussa selvitetään koko kiinteistön osalta olemassa olevien johtojen, maanalaisten tilojen, pohjavesialueiden ja maanalaisten tilavarausten mahdollisesti aiheuttamat rajoitukset maalämpökaivojen rakentamiselle.

Lue lisää ohjeesta: Maalämpökaivot.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Asiointipalvelut:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:


Suomeksi