Suoraan sisältöön

Sosiaaliohjaus 7-16-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus on 7-16-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheille tarkoitettua tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa.

Sosiaaliohjaaja tapaa perheitä pääsääntöisesti heidän kotonaan tai muualla heille sopivassa paikassa.

Sosiaaliohjaus on vapaaehtoista ja maksutonta matalan kynnyksen palvelua.

Palveluun voi hakeutua soittamalla oman alueen sosiaaliohjaajalle. Sosiaaliohjaukseen voidaan ohjata myös sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Apua lapsiperheiden sosiaaliohjauksesta saavat esimerkiksi nuoret, joilla on pulmia koulupoissaolojen kanssa tai vapaa-aikaan ja perheen vuorovaikutukseen liittyviä haasteita.

Sosiaaliohjaajat tapaavat nuoria ja heidän vanhempiaan, ja auttavat keskusteluilla heitä löytämään keinoja arjen hallinnan lisäämiseen.

Sosiaaliohjaajat työskentelevät myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yhdessä perheen kanssa sovitulla tavalla.

Käytön edellytykset:

Helsinkiläiset 7-16-vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Asiointipalvelut:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi