Suoraan sisältöön

Tapaamispaikkapalvelut

Erillään asuva lapsi ja vanhempi voivat tavata toisiaan Helsingin kilpailuttamissa tapaamispaikoissa. Tapaamispaikoissa on mahdollista järjestää valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja helsinkiläisille lapsille, jos tuki tai valvonta on tarpeen lapsen edun kannalta perustellusta syystä.

Valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja järjestetään lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen tai oikeuden päätöksen perusteella ja ne ovat asiakkaille maksuttomia.

Tapaamisten järjestäminen käynnistyy siten, että vanhemmat toimittavat tapaamisia koskevan päätöksen tai muualla kuin Helsingissä vahvistetun sopimuksen perheoikeudellisiin asioihin. Tämän jälkeen perheoikeudellinen yksikkö tekee päätöksen palvelun hankkimisesta, joka lähetetään molemmille vanhemmille. Päätöksessä mainitaan tapaamispaikan yhteystiedot. Vanhemmat varaavat tutustumiskäynnin ja tapaamisajat tämän jälkeen suoraan tapaamispaikasta.

Lisätietoja tapaamispaikkapalvelun aloituksesta voi saada maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12-13 numerosta 09 310 28889.
Tapaamispaikkapalveluiden piirissä olevat voivat tarvittaessa olla yhteydessä tiistaisin ja torstaisin klo 12-13 numeroon 09 3104 3437.

Oikeuden päätöksen tai muun kuin Helsingin lastenvalvojan
vahvistaman sopimuksen voit toimittaa perheoikeudellisten asioiden yksikköön suojatulla sähköpostilla osoitteeseen sote.tapaamispaikkapalvelut@hel.fi. Suojatun sähköpostin voi lähettää osoitteessa https: //securemail.hel.fi/.

Maapostilla ko. dokumentit voi lähettää osoitteella:

Perheoikeudelliset asiat/Tapaamispaikkapalvelu
PL 8620
00099 Helsingin kaupunki

Ilmoitathan samalla puhelinnumerosi sekä sähköpostiosoitteesi. Jos
mahdollista, ilmoita myös toisen vanhemman yhteystiedot.

Käytön edellytykset:

Helsinkiläiset erillään asuvat lapset ja vanhemmat.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska »