Suoraan sisältöön

Kotiopetus

Huoltaja vastaa, että oppilas suorittaa kutakin luokkaa koskevat perusopetukselle asetetut tavoitteet kaikissa oppiaineissa. Oppilasta ei voida esimerkiksi vapauttaa jonkin perusopetuksen oppimäärään kuuluvan yhteisen aineen opiskelusta. Kotiopetukseen siirtymisestä päättää oppilaan huoltaja. Jos lapsi jää kotiopetukseen, tee ilmoitus kotiopetukseen siirtymisestä alla olevalla lomakkeella. Täytetty lomake tulee toimittaa lapsen asuinosoitteen mukaiseen lähikouluun.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Asiointipalvelut:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


Suomeksi