Suoraan sisältöön

Helsingin Saksalainen koulu


Avaa suurempi kartta
Osoite:
Malminkatu 14
00100 Helsinki

Puhelin: +358 9 685 0650
Sähköposti: dsh@dsh.fi


Toimipisteen kuvaus:
Helsingin Saksalainen koulu on yksityinen koulu, jossa perehdytään saksan ja suomen kieleen sekä molempien maiden kulttuuriin. Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon sekä saksalaisen gymnasiumin että suomalaisen peruskoulun tavoitteet ja sisällöt. Opetuksessa painottuvat saksan lisäksi muut kielet, matematiikka ja luonnontieteet sekä musiikki.

Koulussa on kaksi linjaa: saksalainen ja suomalais-saksalainen. Yhdeksännen luokan käytyään oppilaat saavat perusopetuksen päättötodistuksen. Sen jälkeen he voivat jatkaa opintojaan koulun lukiossa tai muualla. Koulussa on runsaat 700 oppilasta, joista suunnilleen 80 % on suomalaisia.

Saksalainen linja: luokat 1 - 9
Luokat 1 - 4 muodostavat niin kutsutun saksalaisen ala-asteen. Näille luokille otetaan vain sellaisia oppilaita, joilla on jo koulunkäyntiin tarvittava saksan kielen taito.

Luokkien 5 - 9 opetus vastaa vaatimuksiltaan saksalaista Gymnasium-opetusta. Opetus on luokkamuotoista ja noudattaa koulun omaa opetussuunnitelmaa, joka on laadittu saksalaisen ja suomalaisen opetussuunnitelman perusteita noudattaen. Saksalaiset oppilaat voivat tietyissä tapauksissa suorittaa saksalaisen \Hauptschulen\ tai \Realschulen\ oppimäärän.

Suomalais-saksalainen linja: luokat 1 - 9
Suomalais-saksalaiselle linjalle voivat pyrkiä kaikki peruskoulun aloittavat koulutulokkaat. Edeltäviä saksan kielen taitoja ei tarvita.

Alaluokilla 1 - 4 opetus on aluksi pääosin suomenkielistä ja saksankielinen opetus lisääntyy vähitellen kielitaidon karttuessa. Ensimmäisellä luokalla aloittavien saksanopetus tapahtuu aluksi taito- ja taideaineiden tukemana.

Luokilla 5 - 9 saksankielisen ja saksalaiseen opetussuunnitelmaan pohjautuvan aineenopetuksen määrä lisääntyy vuosittain.

Lukio: luokat 10 - 12
Lukiossa eli luokilla 10 - 12 opetuskieli on melkein kaikissa aineissa saksa. Lukion päättötutkintona on kansainvälisesti arvostettu Deutsches Internationales Abitur, joka antaa suorittajalleen samanlaiset jatko-opintomahdollisuudet kuin ylioppilastutkinto sekä lisäksi korkeakoulukelpoisuuden Saksassa ja monissa muissa maissa.Muut yhteystiedot:
Psykologi
+358 40 681 6848

Koulukuraattori
+358 44 054 6701

Kouluterveydenhoitaja
+358 50 310 5616

Opinto-ohjaaja
+358 9 6850 6543

Rehtori
+358 44 054 6699
Kuva kohteesta

Esteettömyys

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Ainoa esteetön autopaikka sijaitsee ulkona yli 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on alle 3,6 m.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on alle 6 m pitkä luiska.
 • Kulkureitillä sisäänkäynnille on pyörätuolinostin.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on alle 6 m pitkä luiska.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi ja lasiovissa on kontrastimerkinnät. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 8 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi on raskas. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilassa on pyörätuolinostin.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi. Lasiovissa on kontrastimerkinnät.
 • Toimipisteessä on esteetön wc kerroksessa 3.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa -1.


Suomeksi | På svenska » | In English »