Suoraan sisältöön

Tilastoja palautteista tammi–kesäkuussa 2015

Kaupungin saamat palautteet tammi–kesäkuussa 2015

Ero saapuneiden ja käsiteltyjen palautteiden määrässä johtuu keskeneräisistä, kaupungin ulkopuolelle ohjatuista ja asiattomista palautteista. Taulukossa mainittu Aspa on rakennusviraston järjestelmä, johon kirjataan muun muassa katukorjausten työpyyntöjä. 

Palautteiden määrä vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla.

Alla olevasta taulukosta selviää palautteiden määrän vaihtelu vuoden 2015 viikkoina 1 – 27. Mukana vain käsitellyt palautteet

Palautteiden määrän vaihtelu vuoden 2015 viikkoina 1 – 27. Mukana vain käsitellyt palautteet


Käsitellyt palautteet virastoittain tammi–kesäkuussa 2015

Palautteiden määrä kokonaisuudessan virastoittain ja kuukausittaina virastokohtaisesti.

Diagrammi näyttää palautteiden jakautumisen virastojen välillä. Mukana on kymmenen palautteita eniten käsitellyttä virastoa. Taulukosta selviää kuukausittainen vaihtelu eniten palautteita käsittelevissä virastoissa.

Lyhenteet: HKR=rakennusvirasto, KANSLIA=kaupunginkanslia, YMK=ympäristökeskus, KSV=kaupunkisuunnitteluvirasto, SOTE=sosiaali- ja terveysvirasto, LIV=liikuntavirasto, KIR=kaupunginkirjasto, RAKVV=rakennusvalvontavirasto, VAKA=varhaiskasvatusvirasto, ZOO=Korkeasaari.


Palautteiden käsittelyajat

Palautteiden käsittelyajan kehitys vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla.

Palautteiden käsittelyaika vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla oli koko kaupungin osalta keskimäärin 5,2 vuorokautta.

Virastot, joilla on paljon palautteita, vaikuttavat voimakkaimmin käsittelyajan keskiarvoon. Tarkastelusta on jätetty pois rakennusviraston Aspa-järjestelmään kirjatut palautteet.

Käsittelyaika on aika palautteen saapumisesta siihen, kun palautteeseen on vastattu tai se on merkitty käsitellyksi. Vastausviive on aika palautteen saapumisesta siihen että palautteen antaja saa vastauksen. Käsittelyn kokonaisaikaa pidentää usein se, että palautteeseen tulee jatkokysymyksiä ja lisävastauksia pitkänkin ajan kuluessa.

Palautekanavat

Palautekanavien jakauma.

Suuri osa kaupungin saamista palautteista saapuu hel.fi-verkkosivuston sekä vähemmässä määrin muiden verkkosivujen kautta. Nämä palautteet löytyvät kuvaajan kohdasta Rajapinta.

Palautteita kirjataan myös asiakkaiden puheluista ja käynneistä asiakaspalvelupisteissä, niitä saapuu sähköpostitse ja kirjataan HKR:n eli rakennusviraston Aspa-järjestelmään. Aspaan kirjataan esimerkiksi katukorjausten työpyyntöjä.05.12.2019 18:06