Suoraan sisältöön

EU-hanke Healthy Boost

Helsingin kaupunki osallistuu Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaan Itämeren alueen yhteistyöhankkeeseen Healthy Boost – Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region – boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities yhtenä pilottikaupungeista. Hankkeessa kehitetään poikkisektoraalista yhteistyön mallia Itämeren alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseksi. Helsingin pilotin tavoitteena on yhteiskunnallisessa toiminnassa ja päätöksenteossa aliedustettujen ryhmien osallisuuden vahvistaminen sekä yhdenvertaisten vaikuttamismahdollisuuksien rakentaminen kaupunkilaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Se toteutetaan osana vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin prosessia ja pilotin toiminta kohdentuu erityisesti Mellunkylän alueelle.

Hanke kestää 30.6.2021 asti ja Suomesta on mukana lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä Turun kaupunki. Muita hankkeeseen osallistuvia maita ovat Viro, Liettua, Latvia, Ruotsi, Puola ja Venäjä.

Lisätietoa: projektisuunnittelija Minna Kaattari, minna.kaattari@hel.fi, +358 9 310 36222

JAA
05.12.2019 17:56