Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valvoo säätiöiden ja tytäryhteisöjen toimintaa.

Konsernijaostossa on yhdeksän valtuuston valitsemaa jäsentä ja sen toimikausi on kaksi vuotta.

Jaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Konserniin kuuluu noin kahdeksankymmentä tytäryhtiötä ja säätiötä.

Kaupunginhallituksen konsernijaostoa ohjaa kaupunginhallituksen hallintosääntö, joka määrittelee konsernijaoston toimivallan.

Konsernijaosto kokoontuu maanantaisin noin kaksikymmentä kertaa vuodessa.10.11.2020 13:57

Konsernijaoston vanhemmat päätösasiakirjat

Konsernijaoston kuluvaa vuotta edeltävät päätösasiakirjat löytyvät omalta arkistosivultaan.

Päätösasiakirjojen julkaisu verkkosivuilla

Kokouksen esityslista julkaistaan kaupungin sivulla kokousta edeltävänä torstaina kello 14.00. Valmistuttuaan pöytäkirja korvaa esityslistan.