Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
03 / 16.03.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 24 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 25 Asia/2

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 26 Asia/3

Urhea-Halli Oy:n osakassopimuksen liitteen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 27 Asia/4

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista


§ 28 Asia/5

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020 (pdf) (html)


§ 29 Asia/6

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalo hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 30 Asia/7

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu 21.4.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 30 Ärende/7

Val av representanter till Sydkustens landskapsförbund r.f.:s förbundsmöte (pdf) (html)

Bilaga 1

Möteskallelse 21.4.2020

Besluthistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06