Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
04 / 06.04.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 31 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 32 Asia/2

Suomi-Rata Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Asia/3

Turun Tunnin Juna Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Asia/4

Edustajan nimeäminen Nuuksiokeskus Oy:n hallitukseen (pdf) (html)


§ 35 Asia/5

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu, kokous 24.4.2020, liite, esityslista

Liite 2

Kokouskutsu, kokous 24.4.2020, liite, ääniluettelo

Liite 3

Kokouskutsu, kokous 24.4.2020, liite, tilinpäätös


§ 36 Asia/6

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous vuonna 2020 (pdf) (html)


§ 37 Asia/7

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/8

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020 (pdf) (html)


§ 39 Asia/9

Yhteisöraportti 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06