Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
06 / 18.05.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 49 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 50 Asia/2

Postipuiston Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenten valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 51 Asia/3

Suomenlinnan Liikenne Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020 (pdf) (html)


§ 52 Asia/4

Forum Virium Helsinki Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020 (pdf) (html)


§ 53 Asia/5

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 54 Asia/6

Helsingin yhteisöraportti 1/2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k ja 20 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06