Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
08 / 24.08.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 64 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 65 Asia/2

Stadion-säätiö sr:n hallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 66 Asia/3

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenten nimittäminen (pdf) (html)


§ 67 Asia/4

Kaupungin edustajan nimeäminen Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön edustajistoon (pdf) (html)


§ 68 Asia/5

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsingin taidehallin säätiön hallitukseen (pdf) (html)


§ 69 Asia/6

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 -nimisen yhtiön hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 70 Asia/7

Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 71 Asia/8

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)


§ 72 Asia/10

Liikunta- ja uimahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 73 Asia/9

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06