Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
12 / 16.11.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 99 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 100 Asia/2

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 101 Asia/3

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/4

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n yhtiökokous 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/5

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen varajäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 104 Asia/6

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 -nimisen yhtiön hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 105 Asia/7

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö sr:n hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 106 Asia/8

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr:n hallituksen varajäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 107 Asia/9

A-Tulkkaus Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajien päätös (pdf) (html)

Liite 1


§ 108 Asia/10

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 109 Asia/11

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Ääniluettelo

Liite 3

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019

Liite 4

Vastaus arviointikertomukseen

Liite 5

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Asia/12

MetropoliLab Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)


§ 111 Asia/13

Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokous (pdf) (html)

Liite 1


§ 112 Asia/14

Helsingin yhteisöraportti 3/2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06