Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
13 / 14.12.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 113 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 114 Asia/2

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat kevätkaudella 2021 (pdf) (html)


§ 115 Asia/3

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 116 Asia/4

Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 117 Asia/5

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)


§ 118 Asia/6

Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 119 Asia/7

Jääkenttäsäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 120 Asia/8

Kaupungin edustajien nimeäminen Niemikotisäätiö sr:n hallitukseen toimikaudeksi 2021-2022 (pdf) (html)

Liite 1


§ 121 Asia/9

Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiön hallituksen täydentäminen (pdf) (html)


§ 122 Asia/10

Oy Apotti Ab:n hallituksen puheenjohtajan nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06