Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
12 / 20.09.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 105 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 106 Asia/2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Asia/3

Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 108 Asia/4

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Asia/5

Ami-säätiö sr:n hallitukseen valittavien henkilöiden nimeäminen (pdf) (html)


§ 110 Asia/6

Helsinki Partners Oy:n hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 111 Asia/7

Yhtiökokoukset 2021, Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy, hallitukselle annettava osakeantivaltuutus ym. sekä hallitusjäsenen vaihdos (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu 21.9.2021

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Asia/8

Kalasataman Palvelu 2 Oy:n varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Kokouskutsu 22.9.2021

Liite 2


§ 113 Asia/9

Kiinteistö-oy Parmaajanpuiston hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 114 Asia/10

Kiinteistö Oy Auroranlinnan hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 115 Asia/11

Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Seurasaarisäätiön nimeämispyyntö


§ 116 Asia/12

Helsingin yhteisöraportti 2/2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06