Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
16 / 13.12.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 151 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 152 Asia/2

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat kevätkaudella 2022 (pdf) (html)


§ 153 Asia/3

Helsingin kaupunkitilat Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 154 Asia/4

Helsinki Partners Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 155 Asia/5

Edustajan nimeäminen Suomen Messusäätiö - Stiftelsen FinlandsMässa sr:n hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 156 Asia/6

Esitys opetus- ja kulttuuriministeriölle Cultura-säätiön hallituksen jäsenestä (pdf) (html)

Liite 1

Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämispyyntö


§ 157 Asia/7

Kaupunkiliikenneyhtiön osakassopimuksen hyväksyminen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/8

Palmia Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)

Liite 1


§ 159 Asia/9

Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 160 Asia/10

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Asia/11

Konserniohjeen mukaisen ennakkokannan antaminen Helsingin Satama Oy:n kehittämisohjelmaan liittyen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06