Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
01 / 11.02.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 3 Kaupunginjohtaja/3

Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2013 (pdf) (html)

Liite 1§ 3 Stadsdirektören/3

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2013 (pdf) (html)

Bilaga 1§ 4 Kaupunginjohtaja/4

Konsernijaoston ylimääräisen kokouksen pitäminen 18.2.2013 (pdf) (html)


§ 5 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Edustajan nimeäminen Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto ry:n edustajistoon (pdf) (html)


§ 6 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden tervehdyttämisstrategia (pdf) (html)


§ 7 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Jäsenen nimeäminen Heka Pikku Huopalahti Oy:n hallitukseen (pdf) (html)


§ 8 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06