Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
04 / 11.03.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 35 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 36 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 37 Kaupunginjohtaja/3

HSY:n ajankohtaiskatsaus sekä lähtökohdat talousarvion 2014 valmistelulle (pdf) (html)


§ 38 Kaupunginjohtaja/4

Suomen Messut Osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous (pdf) (html)

Liite 1


§ 39 Kaupunginjohtaja/5

Kansainvälisen designsäätiön vuosikokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 40 Kaupunginjohtaja/6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous 22.3.2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 41 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Ryj-toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 42 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Ryj-toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2013/Länsimetro Oy (pdf) (html)


§ 43 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)


§ 44 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)


§ 45 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1


§ 46 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräinen yhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 47 Rakennus- ja ympäristötoimi/7

Ryj-toimialaan kuuluvien eräiden yhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2013 (pdf) (html)


§ 48 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset 2013 (pdf) (html)


§ 49 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin konserniyhtiöiden ja vähemmistöosakkaana omistamien toimitilayhtiöiden yhtiökokoukset 2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Pysäköintiyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 51 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiön vuosikokous 2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 52 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Asunto-omaisuustyöryhmän raportin jatkoselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Sosiaali- ja terveystoimi/1

HUS:n ajankohtaiskatsaus sekä lähtökohdat talousarvion 2014 valmistelulle (pdf) (html)


§ 54 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Edustajien nimeäminen Sj-toimialaan kuuluvien osakkuus- ja omistusyhteysyhtiöihin sekä säätiöihin (pdf) (html)

Liite 1


§ 55 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Edustajien nimeäminen Sj-toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastajat 2013 (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06