Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
06 / 15.04.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 69 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 70 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 71 Kaupunginjohtaja/3

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 72 Kaupunginjohtaja/4

Tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arviointi (pdf) (html)

Liite 1


§ 73 Kaupunginjohtaja/5

Edustajien nimeäminen Suomen Messusäätiön hallitukseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 74 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio - yhdistyksen vuosikokoukseen 16.4.2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 75 Kaupunginjohtaja/7

Riskienhallinnan ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 76 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 77 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

MetropoliLab Oy:n varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)


§ 78 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)


§ 79 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)


§ 80 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Työmaahuolto Oy Ab:tä koskevan päätöksen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

Työmaahuolto Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)


§ 82 Rakennus- ja ympäristötoimi/7

Helsingin Konsernihankinta Oy:tä koskevan päätöksen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Rakennus- ja ympäristötoimi/8

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 84 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kalasataman Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2013 (pdf) (html)


§ 85 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 86 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Edustajien nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan nelivuotiskaudelle 2013-2016 (pdf) (html)

Liite 1


§ 87 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon varsinainen yhtiökokous 18.4.2013 (pdf) (html)


§ 88 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 89 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Sj-toimialaan kuuluvien osakkuus- ja tytäryhtiöiden yhtiökokoukset v.2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Edustajien nimeäminen Sjn toimialaan kuuluviin omistusyhteysyhteisöihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06