Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
07 / 13.05.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 91 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 92 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 93 Kaupunginjohtaja/3

Suomen Satamaliiton varsinainen liittokokous Oulussa 13.-14.6.2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 94 Kaupunginjohtaja/4

Tytäryhteisöraportti 1-2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 95 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 31.5.2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 96 Kaupunginjohtaja/6

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:ia koskevan päätöksen muuttaminen (pdf) (html)


§ 97 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 98 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Asunto-oy Helsingin Hermanninkulman varsinainen yhtiökokous 2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiö Villamonten varsinainen yhtiökokous 17.5.2013 (pdf) (html)

Liite 1§ 100 Social- och hälsovårdsväsendet/1

Bolagsstämma i Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4§ 100 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC)-nimisen yhtiön yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06