Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
08 / 27.05.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 101 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 102 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 103 Kaupunginjohtaja/3

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 104 Kaupunginjohtaja/4

Art and Design City Helsinki Oy:tä koskevan päätöksen muuttaminen (pdf) (html)


§ 105 Kaupunginjohtaja/5

EPV Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 31.5.2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 106 Kaupunginjohtaja/6

Pohjolan Voima Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 5.6.2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 107 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Helsingin kaupunkikonsernin henkilöstöpolitiikka (pdf) (html)


§ 108 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

UMO-säätiön talouden tasapainottaminen (pdf) (html)


§ 109 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Jäsenen nimeäminen Taideteollisuusmuseon säätiön hallitukseen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06