Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
09 / 10.06.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 110 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 111 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 112 Kaupunginjohtaja/3

PKS-Yhteisöraportti 1-2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 113 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja -aiheet syksyllä 2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 114 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskunnan kevätkokous 2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 115 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n ja Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n ajankohtaiskatsaukset (pdf) (html)

Liite 1


§ 116 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukset vuonna 2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 117 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Helsingin kaupunkikonsernin henkilöstöpolitiikka (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

UMO-säätiön talouden tasapainottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06