Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
11 / 16.09.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 124 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 125 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 126 Kaupunginjohtaja/3

Konsernijaoston ylimääräisen kokouksen pitäminen 18.11.2013 (pdf) (html)


§ 127 Kaupunginjohtaja/5

Tytäryhteisöraportti 2-2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 128 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Metropolia Ammattikorkeakoulun toimilupahakemusluonnos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 129 Kaupunginjohtaja/4

Osakkuusyhteisöraportti 1-2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 130 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous 24.9.2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06