Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
12 / 30.09.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 131 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 132 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 133 Kaupunginjohtaja/3

Culminatum Innovation Oy Ltd:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 134 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin Leijona Oyn ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 135 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Jäsenen nimeäminen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaan (pdf) (html)

Liite 1


§ 136 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Eron myöntäminen ja edustajien nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallitukseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 137 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Edustajan nimeäminen Seurasaarisäätiön hallitukseen vuosiksi 2014-2016 ja tilintarkastaja vuodelle 2014 (pdf) (html)


§ 138 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Edustajan nimeäminen Helsingin yliopistomuseon säätiön edustajistoon kaudelle 2014 - 2017 (pdf) (html)


§ 139 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Edustajan nimeäminen Tekniikan museon säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2014 - 2015 (pdf) (html)


§ 140 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Edustajien nimeäminen Suomen taideakatemian säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2014 - 2016 (pdf) (html)


§ 141 Sivistys- ja henkilöstötoimi/5

Eron myöntäminen ja edustajan nimeäminen Stadion-säätiön edustajistoon (pdf) (html)


§ 142 Sivistys- ja henkilöstötoimi/6

Edustajan nimeäminen Helsingin teatterisäätiön edustajistoon (pdf) (html)


§ 143 Sivistys- ja henkilöstötoimi/7

Eron myöntäminen ja jäsenen nimeäminen Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallitukseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06