Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
13 / 14.10.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 144 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 145 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 146 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2014-2016 valmistelutilanne (pdf) (html)


§ 147 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2014-2016 valmistelutilanne (pdf) (html)

Liite 1


§ 148 Kaupunginjohtaja/4

PKS-Yhteisöraportti 2-2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 149 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin edustajien nimeäminen Y-Säätiön valtuuskuntaan ja hallitukseen erovuoroisten tilalle (pdf) (html)

Liite 1


§ 150 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin edustajan nimeäminen Urhea-säätiön valtuuskuntaan (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06