Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
15 / 11.11.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 157 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 158 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 159 Kaupunginjohtaja/3

Valtakunnallisen sähköautoliikenteen latausoperaattoriyhtiön osakkeiden merkitseminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän syysyhtymäkokous 15.11.2013 (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3


§ 161 Kaupunginjohtaja/5

Tytäryhteisöraportti 3/2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 162 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous 19.11.2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Asunto Oy Jokikarhun osakkaiden kokous (pdf) (html)


§ 164 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin edustajan nimeämistä Y-Säätiön hallitukseen koskevan konsernijaoston päätöksen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06