Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
16 / 18.11.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 165 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 166 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 167 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestäminen (pdf) (html)


§ 168 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kiinteistö Oy Espoon terminaalin ylimääräinen yhtiökokous 21.11.2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 169 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

HSL-kuntayhtymän yhtymäkokous19.11.2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Hallitus, tilintarkastajat ja toimitusjohtaja Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06