Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
18 / 09.12.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 180 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 181 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 182 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja -aiheet keväällä 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 183 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 11.12.2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 184 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon syysyhtiökokous 11.12.2013 (pdf) (html)


§ 186 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräinen yhtiökokous 17.12.2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 187 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Helsingin Väylä Oy:n oman pääoman rahaston kartuttaminen (pdf) (html)


§ 188 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Selvitys toimenpiteistä Umo-säätiön talouden tasapainottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistuspohjan laajentaminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06