Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
01 / 13.01.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 3 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, ylimääräinen yhtiökokous 20.1.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 6 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lasipalatsin Mediakeskus Oy, ylimääräinen yhtiökokous 14.1.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 7 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Selim Eskelinin säätiön hallitukseen v. 2014 - 2016 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06