Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
02 / 10.02.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 8 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 9 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 10 Kaupunginjohtaja/3

Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2014 (pdf) (html)§ 10 Stadsdirektören/3

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2014 (pdf) (html)§ 11 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen toimielimiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 12 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen yhteisöjen toimielimiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 13 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Ryj-toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 14 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Ryj-toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 15 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Ryj-toimialaan kuuluvien muiden yhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 16 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n taloustilannetta koskeva selvitys (pdf) (html)


§ 17 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen nimeäminen vuosiksi 2014 - 2015 ja tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2014 (pdf) (html)


§ 18 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Niemikotisäätiön tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2014 (pdf) (html)


§ 19 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin edustajan nimeämistä Y-Säätiön hallitukseen koskevan konsernijaoston päätöksen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06