Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
03 / 17.02.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 20 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 21 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 22 Kaupunginjohtaja/3

Vuoden 2013 talousarviossa tytäryhteisöille asetetuista sitovista tavoitteista toteutumatta jäänyt tavoite (pdf) (html)

Liite 1


§ 23 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen yhteisöjen toimielimiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Kaupunginjohtaja/5

Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 24 Stadsdirektören/5

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2014 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 25 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Edustajien nimeäminen Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2014 - 2016 (pdf) (html)


§ 26 Sivistystoimi/1

Edustajien nimeäminen Sj:n toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen toimielimiin (pdf) (html)

Liite 1

Sjn tytäryhteisöjen nimeämiset


§ 27 Sivistystoimi/2

Edustajien nimeäminen Sj:n toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen toimielimiin (pdf) (html)

Liite 1

Sjn osakkuus- ja muiden yhteisöjen nimeämiset

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06