Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
04 / 24.02.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 28 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 29 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 30 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n taloustilannetta koskeva selvitys (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 32 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kiinteistö Oy Auroranlinnan varsinainen yhtiökokous 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 33 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2014 (pdf) (html)


§ 34 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 35 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Helsingin Asumisoikeus Oy:n, Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Parmaajanpuiston, Kiinteistö Oy Ruskeasuon asuntojen ja Asunto Oy Paciuksenkatu 4:n varsinaiset yhtiökokoukset vuonna 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 36 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Helsingin kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 37 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Osakkuus- ja muiden yhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2014, Kaj-toimiala (pdf) (html)

Liite 1


§ 38 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Tytäryhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2014, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi (pdf) (html)

Liite 1


§ 39 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Pysäköintiyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 40 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Tilintarkastajien nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiölle vuodeksi 2014 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06