Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
05 / 10.03.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 41 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 42 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 43

Konsernijaoston 17.3.2014 kokouksen peruminen (pdf) (html)


§ 44 Sosiaali- ja terveystoimi/1

HUS:n vuoden 2015 talousarvion valmistelun lähtökohdat (pdf) (html)


§ 45 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kiinteistö Oy Espoon Terminaalin yhtiökokous (pdf) (html)


§ 46 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Konsernijaoston 10.2.2014 § 13 tekemän päätöksen muuttaminen/Helsingin Bussiliikenne Oy (pdf) (html)

Liite 1

Eropyyntö Helsingin Bussiliikenne Oyn hallituksen jäsenyydestä


§ 47 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n taloustilannetta koskeva selvitys (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.; JulkL 24 § 1 mom 20 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin edustajan nimeämistä Lilinkotisäätiön hallitukseen koskevan konsernijaoston päätöksen muuttaminen sekä tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2014 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Edustajien nimeämistä Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2014 - 2015 koskevan päätöksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Sosiaali- ja terveystoimi/4

PosiVire Oy, varsinainen yhtiökokous 24.3.2014 sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 51 Sosiaali- ja terveystoimi/5

Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajien valinta vuodeksi 2014 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06